Consulting MS
58-500 Jelenia Góra
kom: +48-601-551481
Fax/tel: +48-75-7543005
mail: cms@cms.jgora.pl
Consulting MS
Małgorzata Sauer
Ul. K. Miarki 42
58-500 Jelenia Góra
REGON: 230440695
biuro

ZATRUDNIĘ NA UMOWĘ O PRACĘ MĘŻCZYZNĘ NA STANOWISKO ASYSTENT TECHNICZNY.

 

Do zadań Asystenta Technicznego należy:

GOSPODARKA MAGAZYNOWA

- obsługa dostaw i wysyłek włącznie z przeładunkiem,

- kontrola dostaw, kierowanie komponentów do magazynu,

- wsparcie wykonawców w dostawie komponentów,

- porządkowanie i kontrola fizyczna magazynów.

 

TRANSPORT

- transporty komponentów i produktów gotowych

- wyjazd średnio 6x miesiąc do kontrahentów

- utrzymanie w czystości środków transportu firmy

 

WSPARCIE SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ produktów wycofanych z eksportu

- wykonanie zdjęć i opisów produktów

- wprowadzanie do internetu oferty

- wysyłka sprzedanych produktów

 

INNE ZADANIA

– realizacja niektórych zakupów

- współpraca z firmą kurierską

- realizacja termotransferu

- …. w miarę potrzeb

 

Wymagania na stanowiska Asystenta Technicznego:

 

Dobry stan Zdrowia / rolki tkaniny ważą do ok. 40kg/

Prawo jazdy kategorii B

Obsługa komputera + internetu w stopniu podstawowym

Optymistyczne usposobienie

Bez nałogów

 

Warunki pracy na stanowisku Asystent Techniczny:

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

- praca od poniedziałku do piątku, wolne weekendy

- z uwagi na transport – ruchomy czas pracy

 

INFORMACJE, JAKIE NALEŻY PRZEKAZAĆ W CELACH REKRUTACJI:

Informacje, które należy umieścić w CV powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami RODO:

- imię (imiona) i nazwisko;

- imiona rodziców;

- data urodzenia;

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

- wykształcenie;

- przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Wszelkie inne informacje kandydat umieszcza dobrowolnie, według własnego uznania.

W CV należy umieścić stosowne klauzule umożliwiające przetwarzanie danych osobowych:

WYMAGANA KLAUZULA CV

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Dodatkowa klauzula CV

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

CV należy przesłać na adres mail: cms@cms.jgora pl z tytułem: Asystent Techniczny CMS

 

 

 

INFORMACJE O RODO

DLA CELÓW REKRUTACYJNYCH

Zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy że:

1) podanie przez Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do prowadzenia procesów rekrutacyjnych z Pana udziałem, pozwalające w efekcie końcowym na nawiązanie stosunku zatrudnienia;

2) administratorem Pana danych osobowych będzie:

a. Firma CONSULTING MS Małgorzata Sauer z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. K. Miarki 42;

b. Małgorzata Sauer jako właściel firmy CONSULTING MS Małgorzata Sauer, zam. 58-500 Jelenia Góra, ul. Chełmońskiego 13/1

3) Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pan aplikuje, jak również w przypadku wyrażenia Pana zgody także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, które będą przeprowadzone przez fimę: CONSULTING MS Małgorzata Sauer

4) posiada Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

5) Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili zakończenia procesu rekrutacyjnego;

6) jeżeli sądzi Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pana dotyczących narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych, posiada Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) ma Pan prawo wycofać zgodę na przetwarzanie Pana danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia złożonego na adres naszej firmy

« powrót | top

Consulting MS © 2009 | Projekt i utrzymanie Tenet Jelenia Góra strony www